מיקוד ואימון מנהלים

שיח עצמי, בהירות, חלומות ורצונות, גישור פערים, דיוק.

גישור אישי ועסקי

גישורי תביעות קטנות, סכסוכים בקהילה, סכסוכים עסקיים פנימיים וחיצוניים.

סכסוכי משפחה פרידה וגירושין

סכסוכים בתוך המשפחה, ניהול משברים, מחלוקות. תהליכי פרידה זוגיים, עדכון הסכמי גירושין.