לתאום הרצאות בכל הארץ

בין הרעים לטובים.. ובין האור לאפלה.. ממקור ראשון.. איך מנהלים ומתנהלים מול אלו שהחוקים שלהם.. קצת שונים. מרופא.. למפקד. בדיוק כפי שמנהלים בעולמות העסקיים והאזרחיים. בואו נכיר מציאות שבה יש חשיבות לכח ולמעמד, לשפה ולהתנהגות...יש שנמצאים שם דרך קבע, ויש אורחים לרגע. יש שותפויות ואינטרסים , וגם יריבויות היסטוריות. יש הבדל בין נשים לגברים, בין ביטחוניים לפליליים. אבל כשאתה נמצא שם אתה יכול לראות את האנשים שמאחורי הדמויות.


  • תאריך: 26/01/2023 13:43
  • מקום: תל אביב, ישראל (מפה)

תיאור

זה עמוד אירועים המשמש להוספת אירועים עתידיים. ניתן לערוך את התוכן הזה דרך "עמודים" ולהוסיף את האירועים שלך לאתר.