לתאום הרצאות בכל הארץ

היום אני רוצה לדבר אתכם על התקופה שלי בשירות בתי הסוהר, תקופה מלאה בסיטואציות מורכבות של התמודדות עם אתגרים אנושיים בסביבה עוינת ומלאת התנגדויות. ועל האג'נדה הפיקודית שאני בעצם נשענתי עליה ומושתתת על כלים שלמדתי בעולם הטיפול והגישור, כאלו שאפשרו תקשורת ודו שיח אחר שלא אופייני לעולם הפשע ויצר השפעה ושינוי עבור שני הצדדים. ולחשוף אתכם לכלים שימושיים שתוכל להביא לידי ביטוי בכל סיטואציה, תפקיד ועמדה. אז מה בעצם תחוו כאן היום?


  • תאריך: 26/01/2023 13:41
  • מקום: יוכרז בהמשך