•  26/01/2023 13:43
  •   תל אביב, ישראל

בין הרעים לטובים.. ובין האור לאפלה.. ממקור ראשון.. איך מנהלים ומתנהלים מול אלו שהחוקים שלהם.. קצת שונים. מרופא.. למפקד. בדיוק כפי שמנהלים בעולמות העסקיים והאזרחיים. בואו נכיר מציאות שבה יש חשיבות לכח ולמעמד, לשפה ולהתנהגות...יש שנמצאים שם דרך קבע, ויש אורחים לרגע. יש שותפויות ואינטרסים , וגם יריבויות היסטוריות. יש הבדל בין נשים לגברים, בין ביטחוניים לפליליים. אבל כשאתה נמצא שם אתה יכול לראות את האנשים שמאחורי הדמויות.

  •  26/01/2023 13:41
  • מיקום: יוכרז בהמשך

היום אני רוצה לדבר אתכם על התקופה שלי בשירות בתי הסוהר, תקופה מלאה בסיטואציות מורכבות של התמודדות עם אתגרים אנושיים בסביבה עוינת ומלאת התנגדויות. ועל האג'נדה הפיקודית שאני בעצם נשענתי עליה ומושתתת על כלים שלמדתי בעולם הטיפול והגישור, כאלו שאפשרו תקשורת ודו שיח אחר שלא אופייני לעולם הפשע ויצר השפעה ושינוי עבור שני הצדדים. ולחשוף אתכם לכלים שימושיים שתוכל להביא לידי ביטוי בכל סיטואציה, תפקיד ועמדה. אז מה בעצם תחוו כאן היום?