"תודה על מסע קסום. מסע בו החזרת לי את עצמי בחזרה" בהוקרה מ. 

 "זכיתי להכיר אדם כמוך וללמוד מימך הרבה" 

 " הרצאה מרתקת ומאלפת"